Sigorta sektörü bu yılın ilk sekiz ayında 288 milyar TL’lik hacme ulaştı

Sigorta ve reasürans konularında müşterilerine danışmanlık hizmeti veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, sigortaya konu olan her türlü alanda, yerli ve yabancı birçok şirkete, UIB global hizmet ağı ve üyesi olduğu networkler aracılığıyla 120’den fazla ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.

IBS, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesi ve 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın sigortalanmasında eş broker olarak yer aldı. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi ile yürüttükleri hizmetler hakkında konuştuk.

1. Sigorta sektörünün genel değerlendirmesini yapar mısınız?

Türkiye’de sigorta sektörü, finans alanındaki en önemli dinamiklerden birini oluşturuyor. Sektör gelişimi yıldan yıla yükselen bir ivmeye sahip olmakla birlikte, hâlâ dünya ortalamasını altında bulunuyor. TSB verilerine göre; sektör 2023 yılının ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre prim üretiminde %128,6 artış göstererek 288.45 Milyar TL hacme ulaştı. Sektörün enflasyondan arındırıldıktan sonra sekiz ay sonunda reel büyümesi ise %43,8 oranında gerçekleşti. Sektörün küresel iklim krizi ve doğal afetlerin etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da büyümesini öngörüyoruz.

2. Pandemi ile birlikte öne çıkan sigorta türleri hangileri oldu? Hangi ürünlere talep arttı?

Pandemi ile birlikte iş hayatında yaygınlaşan uzaktan ve hibrit çalışma sistemi, siber güvenlik konusunda önemli bir açığı meydana getirdi. Verilerin gizliliği ve güvenliği söz konusu olduğu için de ülkemizde ve dünyada siber sigortalara yönelik önemli bir talep oluştu. Bu taleple birlikte siber sigortaların ürün içeriği ve hizmet alanlarında da değişimler gözlendi. Günümüzde en popüler sigorta türlerinden birini oluşturan siber sigorta ürünleri, sektörün büyümesine de büyük bir ivme kazandırdı. Öte taraftan, pandemi ile birlikte sağlığımızın ve sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu durum, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alması gerektiğini hatırlattı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının kapsamı genişletildi ve daha fazla kişiye hitap edebilmek adına seçenekli hizmetlerin yer aldığı kişisel sigortalar devreye girdi.

3. Siber Güvenlik konusunda çalışmalarınız nelerdir?

IBS olarak siber sigortalar alanında piyasada bulunabilecek en geniş kapsamlı içeriklere sahibiz ve geleneksel siber güvenlik sigortası başlığı altından çıkıp, hedef sektöre uyumlu teminat yapıları oluşturuyoruz. Bir siber olay neticesinde sigortalının doğrudan uğrayabileceği veya sigortalıya üçüncü şahıslar tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini teminat altına alıyoruz. Siber olay neticesinde; olayın detaylıca araştırılması, saldırı sonucunda zedelenmesi muhtemel şirket itibarının korunmasına yönelik danışmanlık masrafları da kapsama alıyoruz. Sigortalıya ait web sitesi veya sosyal medya hesaplarından bir siber olay sonucu karalama, telif hakkı, unvan, slogan, ticari isim veya marka ihlali ya da gizlilik haklarının ihlali neticesinde sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masrafları da teminatın konusunu oluşturuyor. Siber saldırının doğrudan sonucu olarak sigortalıdan yasa dışı yollarla istenen fidye ve siber olay sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden önceki ya da daha iyi haline getirmek gibi masraflar da kapsama dahil edilebiliyor. Bilgisayar sistemlerinin, siber olay neticesinde kısmen veya tamamen devre dışı kalmasının bir sonucu olarak yaşanan iş durması, kişisel veri ve güvenlik bilgilerinin gizliliğinin ihlali nedeniyle üçüncü kişilerden gelebilecek tazminat talepleri ve kişisel verilen korunması kanununun ihlali sebebiyle sigortalıya yansıyabilecek para cezaları teminatı da yine bu sigorta kapsamında olan teminatlar arasında yer alıyor.

4. İklim Değişikliği sürekli gündemde olan bir konu bununla ilgili ne tür çözümler geliştiriyorsunuz?

Son dönemde iklim değişikliği ile birlikte olağanüstü yıkımlara sebep olan pek çok doğal afet yaşıyoruz. Buna ilave olarak ne zaman, nerede, kimin başına ne geleceğini tabii ki bilemiyoruz. Bu sebeple, maddi ve manevi kayıpları önlemek amacıyla sigortanın öneminin çok daha fazla anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle ekonomik sorunların da gündemde olduğu ülkemizde, sigorta sektörünün daha erişilebilir olması amacıyla geliştirilen parametrik sigortalar, büyük bir açığı kapatan çözümler sunuyor. Parametrik sigortalar, düşük olasılıklı, ancak yüksek maliyetli riskler için geliştirilen ve genellikle doğal afetlerin yol açabileceği hasarlara karşı tercih ediliyor. Çok daha basit ve hızlı bir çözüm sunan parametrik sigortalar, verilere dayalı olarak tespit ediliyor. Burada maddi kayıp ve fiziksel hasar olmasa bile poliçede belirtilen parametrelerin gerçekleşmesi sonucunda sigortalıya ödeme yapılabiliyor. Parametrik sigortalar, doğal afetlerin yol açabileceği zararlar ve salgın hastalıklara karşı da güvence verebiliyor. Özellikle enerji, altyapı ve konaklama sektörlerinde kullanımı yaygın olan parametrik sigortalar, hava olaylarına bağlı risklerin sigortalanamadığı veya çok düşük teminatlarla sigortalandığı durumlarda önemli avantajlar içeriyor. Yine büyük çaplı terör saldırılarında şehir ve havaalanları zararlarının karşılanması, nehir suyu seviyesi düşüklüklerinde nakliye ve imalat şirketlerinin finansal risklerinin teminat altına alınması, toplu taşıma grevleri sırasında yaya trafiğinin azalması durumunda perakende satış mağazalarının gelirlerinin korunması ve bulaşıcı salgın hastalıklarda otellerin nakit akışlarının korunması gibi çeşitli teminatlar içeriyor.

5. Kripto Varlıklarda Sigorta olur mu? Olursa nasıl olur bahseder misiniz?

Geçtiğimiz yıl, Asya’da bir sigorta şirketinin, sektördeki diğer sigorta şirketlerine model olmak amacıyla Bitcoin (BTC) birikimlerini sigortalamaya başlaması ile birlikte ABD’li sigorta şirketleri de bu süreçte yer almaya başladı. Buradan hareketle, sektörde bu yönde çalışmaların arttığını görüyoruz. Merkezsiz yapı bütün endüstri kollarında şu anda moda. bitcoin’ler, blockchain’lere baktığımızda artık merkezsiz yani belli bir otoriteye bağlı olmadan bu değerler oluşturulmaya çalışılıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde kripto varlıkların hayatımızda daha fazla yer etmeye başlamasıyla birlikte, bu alanda da çeşitli sigorta ürünlerinin çıkacağını öngörüyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x